I övergivna kiselgurfabriken

En härlig höstdag i oktober 2018 träffades vi för att köra lite modellfotografering i övergiven fabriksmiljö. Fabriken har stått stilla sedan 40-talet och sjunger numera på sista versen. Gissningsvis var det sista gången jag hann besöka denna underbara gamla fabrik.